ZhengZhou VPS

VM1

1GB RAM, 1 CPU Core, 70GB Storage, 1 Dedicated IP, Dedicated 1Mbps bandwidth, Zhengzhou Datacenter

VM2

2GB RAM, 2 CPU Core, 100GB Storage, 1 Dedicated IP, Dedicated 4Mbps bandwidth, Zhengzhou Datacenter

VM3

4GB RAM, 4 CPU Cores, 140GB Storage, 1 Dedicated IP, Dedicated 5Mbps bandwidth, Zhengzhou Datacenter